Nou Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial 2017, subvencionat al 100%

Nou Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial 2017, subvencionat al 100%

Un tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del teu comerç i identificarà els punts forts i febles en 7 àrees clau del negoci. Sobre la base d’aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcil i ràpidament aplicables.

A través del DIC* s’aconsegueix:

 •  Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 •  Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 •  Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 •  Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 •  Determinar quines estratègies d’innovació són més fàcils d’implementar en l’establiment i/o empresa.

Destinataris: La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. i que estiguin donats d’alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47), excepte les farmàcies.

Metodologia: El procediment consisteix en un assessorament personalitzat a través de la presa de dades per part d’un tècnic-consultor de la Cambra que realitzarà les visites necessàries al teu comerç. El consultor sol·licitarà la informació addicional que necessiti per completar el diagnòstic. Com a resultat del treball, el consultor lliurarà un complet informe amb el resultat del diagnòstic i les propostes recomanades. El temps necessari per completar el treball se situa entre un mes i un mes i mig.

Què s’analitza? La diagnosi DIC es centra en la valoració de 7 aspectes clau en la gestió del punt de venda:

 • Característiques generals del comerç.
 •  Entorn comercial i factors d’atractivitat i competencials.
 •  Imatge externa de l’establiment comercial.
 •  Imatge interna de l’establiment comercial.
 •  Gestió del punt de venda.
 •  Màrqueting i comunicació.
 •  Política comercial i gestió financera.

I després? Una vegada completada la Diagnosi, si necessiteu ajuda per implantar les millores recomanades, podeu rebre suport a través d’accions de formació i de serveis que us permetran aprofundir i millorar el potencial de l’empresa i la seva projecció futura.

Preu: Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2017 són totalment gratuïtes per a l’empresari al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

Termini: Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Girona abans que s’esgoti la partida destinada al projecte per poder beneficiar-se de la subvenció. Feu-nos arribar la sol·licitud i ens posarem en contacte amb vosaltres. El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada, de fet acaba el 30 de novembre 2017.

Avantatges:

 •  Poder accedir a un programa 100% subvencionat, no us suposarà cap cost ni haureu d’avançar cap import per beneficiar-vos del servei.
 •  L’equip tècnic de la Cambra de Comerç de Girona té un coneixement específic del territori i de la base comercial local, el que determina una major precisió en l’anàlisi.
 •  Una visió externa i experta del vostre negoci.

Beneficis per a l’empresa:

 •  Aconseguir una proposta de millora competitiva centrada en el vostre negoci i la gestió del punt de venda.
 •  Un suport concret per treure més profit del propi negoci i del local comercial.
 •  Conèixer i aplicar noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.

Si necessiteu ampliar informació sobre el Programa Diagnosi d’Innovació Comercial 2017 ho podeu fer a través de la web apoyo al comercio minorista o al telèfon 974 41 85 38 o email comerc@cambragirona.org .