Comerç Figueres presenta esmenes al projecte de la Llei del Comerç i Serveis de la Generalitat de Catalunya

Comerç Figueres presenta esmenes al projecte de la Llei del Comerç i Serveis de la Generalitat de Catalunya

Aplicació d'una taxa comercial, a modus de Punt Verd, a la distribució de la paqueteria a domicili en els lliuraments des de la venda online. Aquests lliuraments estan provocant una important repercussió dels seus residus (cartró sobretot), en els municipis dels seus enviaments. Aquesta repercussió la paguem de forma municipal a cada municipi quan ve generada per una activitat aliena al mateix. Tanmateix proposem que la seva recaptació servís per promocionar el comerç català a través de les diferents taules creades, la qual cosa implicaria una gestió tipus públic-privada, i on les entitats tindrien un paper rellevant
Racionalització de l’ús de l’espai urbà per part de la distribució a domicili. Considerem que cal més definició en aquest punt, ja que es tracta d’un element clau de present i futur. Caldria vincular aquest punt als desenvolupaments locals de les DUM (Distribucions Urbanes de Mercaderies) i seria bo plantejar un model similar al de la taxa turística però aplicada a aquest tipus de transport.