Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

 Aquestes bases inclouen els següents programes de subvenció:

Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.⚪Programa per a la transformació digital.
Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans
Informa't a l'enllaç!

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7419/1627250.pdf