Bases del Sisè Concurs d'Aparadors de la Mostra del Vi de l'Empordà 2016

Bases del Sisè Concurs d'Aparadors de la Mostra del Vi de l'Empordà 2016

1. Participants: Hi podran participar tots els comerciants adherits a Comerç Figueres Associació.

2. Temàtica: Món vitivinícola / Enoturisme. Decoració.

3. Durada: Del 4 a l'11 de setembre del 2017. Els aparadors hauran d'estar degudament decorats el primer dia del concurs, ja que el premi estarà relacionat amb la XXXIII Mostra del Vi de l'Empordà i les valoracions es faran durant els primers dies de la Mostra.

4. Jurat: Comerç Figueres i l'Ajuntament de Figueres escolliran un jurat, entre ells un representant de Comerç Figueres que actuarà com a secretari i que passarà pels aparadors decorats amb temàtica del món vitivinícola. La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho.

5. Visita: Cal tenir en compte que:

S'efectuarà entre els dies 6 i 7 de setembre del 2017.
Els aparadors hauran d'estar visibles durant l'horari de visita.
Els establiments que no tinguin els aparadors visibles i il·luminats dins de l'horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis.
Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l'aparador tampoc seran avaluats pel jurat. 
La visita del jurat a l'establiment és única, i es farà segons determini l'organització, sense previ avís.
6. Premis: Pel 6è concurs d'aparadors, organitzat per Comerç Figueres Associació i Ajuntament de Figueres s'atorgaran 3 premis en una sola categoria (temàtica) mitjançant el jurat qualificador al: 

1r premi: Val regal de Comerç Figueres 150 € + Regal Ajuntament. 
2n premi: Val regal de Comerç Figueres 100 € + Regal Ajuntament. 
3r premi: Val regal de Comerç Figueres 75 € + Regal Ajuntament. 
7. Veredicte del jurat: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d'algun premi. Els premiats es donaran a conèixer el dia 8 de setembre.

8. Inscripcions: Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, mitjançant mail o telèfon a:

per e-mail: info@comercfigueres.com
per telèfon: 972 972 284 387 / 671 708 441
9. Data límit d'inscripció: Fins al dia 25 d'agost del 2017.