Fundació

LA FUNDACIÓ COMERÇ CIUTADÀ


 

Agrupa inicialment...                      

8 associacions de comerciants de centres urbans de Catalunya.   

Amb l'adhesió de la Asociació de Gerents Dinamitzadors Comercials de Catalunya.

Figueres, Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic.                 

Representa...                                            

Comerç Ciutadà representa i defensa els interessos de més +32.000 establiments comercials de tot catalunya de 8 comarques catalanes.  
Amb 32.000 establiments repartits per tot el territori català.

Acredita...

Donen feina a 236.300 persones (50% dels treballadors del RETAIL de Catalunya) amb + de 3.500 empresaris de les pimes de comerç urbà.

Un volum de vendas proper als 600.000.000,00 €.

Present en…

8 comarques de Catalunya