Fundació

LA FUNDACIÓ COMERÇ CIUTADÀ


 

Agrupa inicialment...                      

9 associacions de comerciants de centres urbans de Catalunya.                      

Amb l'adhesió de la Asociació de Gerents Dinamitzadors Comercials de Catalunya

Representa...                                            

Més de 3.500 establabliments comercials

Prop de 3.000 empresaris de les PIMES del comerç català

Acredita...

Al voltant de 8.400 llocs de treball directe

Un volum de vendas proper als 600.000.000,00 €.

Present en…

8 comarques de Catalunya